Norsk Start Trondheim

Adresse: Sverres gate 12, 7012 Trondheim

E-post: norskstartfo@gmail.com

Org.nr: 914 077 281

  • Hvit Facebook Ikon
  • Hvit Instagram Ikon
  • Hvit Linkedin Ikon

Norsk Start Oslo

Adresse: Pilestredet 52, 0167 Oslo

E-post: norskstartoslo@outlook.com

Org.nr: 920 692 052

  • Hvit Instagram Ikon
  • Hvit Linkedin Ikon
  • Hvit Facebook Ikon

Om oss

 

Norsk Start Oslo er en frivillig studentforening for alle studenter i Oslo. Foreningens formål er å skape en plattform for flyktninger og asylsøkere og norske studenter og bidra til integrering gjennom inkludering. Foreningen ble etablert i februar 2018 av Hanna Feng Diesen, som en søsterorganisasjon til Norsk Start i Trondheim og samarbeider med Akademisk Dugnad ved storbyuniversitetet OsloMet. Siden oppstart har studentforeningen vokst i størrelse og har i dag en frivilliggruppe med over 100 studenter fra ulike læresteder.

- Vi ønsker integrering gjennom inkludering

For å få til dette har vi ulike aktiviteter:

  • Hver tirsdag og torsdag arrangerer vi språkkaféer i Pilestredet 52 fra klokken 17-18.30. Språkkaféene er et lavterskeltilbud hvor flyktninger og asylsøkere kan praktisere språket og treffe norske studenter. Vi har ulike oppgavehefter med varierende nivå fra A1 til B2, og på torsdager tilbys også engelske oppgavehefter. Språkkaféene bidrar til å bedre språkferdigheter og mulighetene for å bestå nasjonale språktester som Bergenstesten, IELTS og TOEFL, som trengs for å søke høyere utdanning. Samtidig utgjør språkkaféene en sosial arena hvor nye bekjentskap stiftes, kunnskap utveksles og fører til økt forståelse og toleranse.  

  • Sportsaktiviteter arrangeres hver onsdag kl. 16:30-18 i OsloMet sin gymsal (Pilestredet 50). Sportsaktivitetene stiller ingen krav til talent eller form! Her er det kun innsats og humør. Det er en god måte å knytte bånd mellom frivillige og deltakere. Sportsaktivitetene varierer i innhold avhengig av ønsker, men volleyball og fotball har vært populært blant de som er med.

  • Kurs relevante for inkludering, integrering og multikulturalisme har også blitt tilbudt frivillige studenter. Multikulturell erfaring og kompetanse er etterspurt i arbeidslivet og blir stadig viktigere. Karriere og utdanning har også vært tema for kurs som arrangeres for alle frivillige og deltagere. 

  • I tillegg til de faste, ukentlige språkkaféene og sportsaktivitetene, arranges sosiale arrangement minst én gang i måneden. Formålet med de sosiale arrangementene er at studenter og folk med flyktningbakgrunn skal kunne møtes i uformelle rammer og bli bedre kjent med hverandre uten det faglige fokuset. Eksempler på tidligere arrangement er grilling og kubb i parken, museumstur, juleverksted og maleworkshop. På denne måten blir folk med flyktningbakgrunn inkludert i studenters hverdagslige og sosiale aktiviteter. 

Er du student og vil engasjere deg i Norsk Start Oslo? Vi tar opp frivillige studenter i løpet av hele semesteret, og du kan lese mer om å være frivillig her: Engasjer deg.

Lik oss på facebook for å få de nyeste oppdateringene

 

Styret vår 2020

Det har blitt valgt inn nytt styre for vårsemesteret 2020. Det gamle og nye styret skal jobbe tett sammen i tiden fremover før det nye styre tar over etter jul. Vi gratulerer og gleder oss til kommende semester.

Fra venstre: Karen Jørgensen (prosjektansvarlig), Ozan Øzcan (økonomiansvarlig), Sebastian Kestilæ Berg (rekrutteringsansvarlig), Ingrid Solberg Bechmann (leder), Hida Ahmed Wais (prosjektansvarlig), Nor Burhan Abdullah) (nestleder), Celine Hovanisjan (sosialt ansvarlig)

Ikke avbildet: Aseel Abuzeid (PR-ansvarlig), Line Strømberg Mærlie (språkkaféansvarlig), Ulrik Isene (sportsansvarlig)

Styret høst 2019

Avatar 102

E-post: 

Fra: 

Studerer:

Beskriv Norsk Start med ett ord: 

Leder

Ingrid Solberg Bechman

Avatar 102

E-post: 

Fra: Oppegård

Studerer: 

Beskriv Norsk Start med ett ord: 

Prosjektansvarlig

Hanna Feng Diesen

Avatar 102

E-post: 

Fra: 

Studerer: 

Beskriv Norsk Start med ett ord: 

Språkkaféansvarlig

Line Mærlie

Avatar 108

E-post: 

Fra: 

Studerer: 

Beskriv Norsk Start med ett ord: 

Rekrutteringsansvarlig

Sebastian Kestilæ Berg

Avatar 108

E-post: 

Fra: 

Studerer: 

Beskriv Norsk Start med ett ord: 

Økonomiansvarlig

Henrik Thorsen

Avatar 102

E-post: 

Fra: 

Studerer: 

Beskriv Norsk Start med ett ord: 

Sportsansvarlig

Mahnaz Noyan

Avatar 108

E-post: 

Fra: 

Studerer: 

Beskriv Norsk Start med ett ord: 

PR-ansvarlig

Per Henrik Ertvaag

Tidligere styrer

Styret vår 2019

 

 

 

 

 

Leder: Hanna Feng Diesen

Økonomiansvarlig: Julia Jeanette Mørk

Sportaktivitetsansvarlig: Ozan Øzcan

Prosjektansvarlig: Lars Nesset Romundstad og Elisabeth Selmer Amundsen 

Rekrutteringsansvarlig og sosialtansvarlig: Tharsana Ganesh, Ingrid Bechmann, Tone Hafsås

PR-ansvarlig: Mahnaz Noyan

Styret høst 2018

Leder: Hanna Feng Diesen

Økonomiansvarlig: Julia Jeanette Mørk 

Sosialtansvarlig: Ozan Øzcan

Rekrutteringsansvarlig: Lars Nesset Romundstad 

PR-ansvarlig: Tone Hafsås