top of page
  • Forfatterens bildeNorsk Start

Det fine og det vanskelige ved å være ung i Norge


Publisert: 19.04.2018


Onsdag 18. april ble temakvelden «Ung i Norge» gjennomført for første gang. Høylytte diskusjoner og latter rundt bordene ga en klar indikasjon på at dette var noe som fenget!


Diskusjonen og latteren satt løst blant deltakerne.

Prosjketkomitéen i Norsk Start Trondheim jobber med å tilby ulike aktiviteter for bosatte flyktninger i Trondheim utover organisasjonens ukentlige samtalemøter. Komitéen har lenge ønsket å få til et arrangement for unge flyktninger i Norge om hvordan det er å komme hit som ungdom, og tidligere i år ble en egen gruppe innad i komitéen dannet for å jobbe med nettopp dette.


Resultatet ble temakvelden «Ung i Norge»; en lettbeint diskusjonskveld for mindreårige flyktninger om normer, skikker og vanskeligheter som følger med det å være ungdom i Norge.


Den første Ung i Norge-kvelden tok for seg temaene vennskap, kjærlighet og kjønnsroller. Youssef startet kvelden med en kort innledning om sine egne erfaringer som ung og nyankommen flyktning i Norge. Youssef kom til Norge fra Syria i 2015, og delte åpenhjertig historier fra eget liv. Hvordan er Norge forskjellig fra mange land i Midtøsten og Afrika? Hva er det viktig å huske på når man kommer til Norge og vil bli kjent med nordmenn? Hva har han selv opplevd som vanskelig, og hvordan har han greid å gjøre disse situasjonene lettere? Dette var noen av tingene Youssef snakket om.


Youssef Aldabak snakker om sine erfaringer som ung og nyankommen flyktning i Norge.

Etter en kort innledning av Youssef, kunne diskusjonene starte. Fra smartboarden ble en liten introduksjon av temaet «vennskap» vist, før temaet ble diskutert i grupper på seks med en blanding av norske og utenlandske ungdommer. Opp av en konvolutt ble lapper med spørsmål trukket, og sammen diskuterte deltakerne de ulike problemstillingene. «Hva er dine erfaringer om å få seg venner i Norge?» «Hvor kan man få seg venner?» «Kan gutter og jenter være venner?» Dette var noen av spørsmålene som ble diskutert.
Neste tema var kjærlighet, og etter en kort videointroduksjon ble lapper med spørsmål trukket også her. Latteren satt løst da gruppene sammen skulle diskutere hvordan man kunne flørte og vise at man var interessert i en person, og om det var greit å ha sex før ekteskap – og hva om man ikke en gang er kjærester? Er det greit å ha sex da? Samtidig ble mer alvorlige spørsmål diskutert. Hvordan kan man takle å bli avvist? Hvordan kan man vise til noen at man ikke liker det de gjør?


Kveldens siste tema var kjønnsroller. I en mimelek fikk deltakerne mime forskjellige roller og yrker. Var det forskjell på hvordan de mimet typiske «manneyrker» og «kvinneyrker»? Deretter ble påstander om kjønnsroller diskutert, og her var det mange ulike oppfatninger blant deltakerne. Noen syntes tradisjonelle kjønnsfordelinger var best, mens andre mente at det ikke var så nøye hvem som gjorde hva.Noen av spørsmålene og påstandene som ble diskutert.

Kvelden bar preg av en stemning som var lettbeint og ufarlig, og alle tok del i diskusjonen rundt de ulike temaene. Latteren og diskusjonen satt løst, og ofte satte spørsmålene i gang en større diskusjon i gruppen. Noen ønsket råd fra de norske ungdommene om hvordan de burde opptre i ulike situasjoner, noen ønsket å dele egne livserfaringer, noen ville nøye diskutere problemstillinger frem og tilbake, mens andre bare ville lytte.


Det var viktig å presisere at målet for kvelden ikke var å komme frem til et fasitsvar på de ulike spørsmålene som ble tatt opp, men heller være et forum for diskusjon og erfaringsutveksling hvor ingen spørsmål var dumme og hvor ingenting var «feil» å si. Da det på slutten av kvelden ble spurt om det var ønske om en ny Ung i Norge-kveld, var svaret et rungende «Ja!». Så da går Ung i Norge-gjengen og prosjektgruppa smilende hjem og begynner å planlegge nok en Ung i Norge-kveld med nye temaer. Vi gleder oss allerede til neste gang!

Daniel Gabrielsen, Maria Skage El-Yousef, Ariane Marsalis og Biljana Perlic er medlemmene i prosjektkomitéen som har utviklet «Ung i Norge».

Ung i Norge skal være en friarena for ungdom til å diskutere spørsmål som det ellers kan være vanskelig å snakke om. Tanken er at ungdom best diskuterer slike temaer med andre ungdommer, og nettopp derfor ønsker vi at Ung i Norge skal være et supplement til skole- og kommunal undervisning om disse temaene, som mindreårige flyktninger frivillig kan velge å delta på. Ønsker du å arrangere et Ung i Norge-arrangement? Ta kontakt med oss, så stiller vi gjerne opp! Vi jobber nå også med å utvikle enda en Ung i Norge-kveld med andre temaer som opptar unge. 


Siste innlegg

Se alle

Oppstart 2020

Hei alle sammen! Idag, mandag 31.08, har vi styremøte om oppstarten av semesterets aktiviteter! Det innebærer å planlegge første samtalemøte, som blir tirsdag 08.09! Håper vi ser mange kjente og kjær

Comments


bottom of page