top of page

Om Norsk Start

samtalemøter.jpg

Norsk Start er en studentforening som gjennom frivillig arbeid jobber for inkludering av personer med fluktbakgrunn i Trondheim, Oslo og Bergen. Vårt formål er å skape en sosial arena hvor studenter og flyktninger/asylsøkere kan bli kjent, lære av hverandre og utveksle erfaringer. Slik håper vi å kunne bidra til langsiktig integreringsarbeid, samfunns- og kulturforståelse, språkforbedring og økt opplevelse av tilhørighet. 

NorskStartOBanner_edited.png

Vår hovedaktivitet er ukentlige samtalemøter (språkkafé) hvor vi skravler på norsk eller engelsk over en kopp kaffe. I tillegg fokuserer vi på informasjonsformidling om utdanning og jobb i Norge. Som studenter kjenner vi utdanningssystemet godt, har deltidsjobb og skal selv ut i arbeidslivet om kort tid. Vi ønsker derfor å være en ressurs og brobygger for nyankomne flyktninger for å gjøre inngangen til høyere utdanning og arbeidslivet litt enklere.

I tillegg til vår faste språkkafé har vi ulike sosiale arrangementer. Dette kan være alt fra vinteraktivitetsdag, museumsbesøk, matkveld, sportsaktivitet CV-kurs, grilling i parken, bowling, minigolf eller malekveld. Målet med alle arrangementene våre er at det skal være lavterskel, sosialt og inkluderende. 

Som studentforening er vi også opptatt av å være en møteplass for studenter som ønsker å bli kjent med andre på tvers av studieretning og studiested. Vi har derfor egne sosiale treff gjennom semesteret kun for våre frivillige for å skape et godt samhold og et godt miljø. I tillegg tilbyr vi våre frivillige ulike kurs knyttet opp mot arbeidet vårt og som vil være relevant læring i dagens mangfoldige samfunn.  

facebookcover2_edited.jpg

Sjekk ut videoen under for å få et innblikk i hva det er vi driver med. Filmen er fra Trondheim og ble filmet i 2018. En stor takk til Ragnarok film som har laget videoen gratis for oss! 

ragnarok.png
bottom of page