top of page
NorskStartOBanner.png

Aktiviteter i Norsk Start Oslo
 

story_edited.jpg

Språkkafé arrangeres hver tirsdag kl. 17-18:30 på Pilestredet 52, OsloMet. Her skravler vi, løser oppgaver i språkhefter, spiller spill, drikker kaffe og spiser snacks. Språkkaféen skal være et lavterskel-tilbud og sosial møteplass for personer med fluktbakgrunn og studenter i Oslo.

 

For tiden er vi heldige å ha mange frivillige som kan bidra med norsk- eller engelsktrening. Vi har derfor åpnet språkkaféen for alle med innvandrerbakgrunn som ønsker å øve på å snakke norsk eller engelsk. 

Hver uke har vi nye oppgavehefter på A1-B2-nivå på norsk og engelsk. Disse lages av vår samarbeidspartner Akademisk Dugnad og er god trening for deg som ønsker å ta nasjonale språktester som Bergenstest, Norskprøve, IELTS og TOEFL. 

På språkkafé deles deltakere og frivillige (norsk/engelsktalende studenter) inn i grupper på fire etter språknivå. Hver ver gruppe bestemmer selv hva de ønsker å snakke om og om man vil gjøre oppgaver i språkheftet eller ikke. 

Lett servering av kaffe/te, frukt og kjeks. Husk å ta med egen kopp for å spare miljøet! Språkkafeen er gratis og du trenger ikke melde deg på. Det er bare å møte opp på Pilestredet 52, OsloMet. 

Hvem kan delta? 

  • Alle personer med innvandrerbakgrunn som er bosatt i Norge og som ønsker norsk eller engelsk språktrening. 

  • Alle norsktalende eller engelsktalende studenter som ønsker å bidra til viktig integreringsarbeid. 

Sportsaktivitet_story (1).png

Sportsaktivitet foregår annenhver onsdag kl. 16:30-18 i gymsalen i P50, OsloMet. Adresse: Pilestredet 50, 0167 Oslo.

 

Sportsaktivitet er et inkluderende lavterskeltilbud for studenter i Oslo og unge voksne med flyktning- og innvandrerbakgrunn som har lyst til å gjøre noe fysisk aktivt, imens man prater norsk sammen og blir kjent med hverandre. 

 

Dette er en lavterskel og sosial "gymtime", der vi spiller ulike ballspill, men vi er også åpne for å gjøre andre aktiviteter ut ifra interesse og ønske fra de som deltar. Alle kan bli med uavhengig av fysisk nivå og sportslige ferdigheter.

Sportsaktivitet arrangeres i samarbeid med Akademisk Dugnad, OsloMet.

Lurer du på noe? Kontakt vår sportsansvarlig, Simon, på tlf: +47 954 69 811, eller send oss en melding på FB/IG, eller e-post norskstartoslo@gmail.com.

Andre sosiale arrangementer

Vi arrangerer også andre sosiale sammenkomster gjennom semesteret. Arrangementene varierer fra semester til semester. Tidligere har vi blant annet vært på bowling og spist middag, dratt i klatreparken, hatt malekveld, musemsbesøk, bålkveld og vinteraktivitetsdag. 

Vi forsøker også å ha et fokus på arbeidsliv og utdanning. Hvert semester har vi en kveld med CV- og jobbsøkerkurs. I slutten av mars arrangerer vi vår såkalte «Studiesmak»  hvor deltakere kan snakke med studenter fra ulike studieretninger. 

Disse arrangementene er først og fremst åpne for våre frivillige og personer med fluktbakgrunn (flyktninger, asylsøkere og papirløse). Arrangementene er gratis. Påmelding kan være nødvendig. Følg med på Facebook for oppdateringer på kommende arrangementer. 

Hovedformålet med alle våre arrangementer er å fremme tilhørighet og økt inkludering og deltagelse i arbeids- og samfunnsliv.

Norskstart_logo_WEB.png
bottom of page