top of page
NorskStartOBanner.png

Frivillig i Norsk Start Oslo

 

Norsk Start Oslo er en studentforening for alle studenter som ønsker å bidra til hverdagsintegrering og inkludering av flyktninger og andre innvandrere i Oslo. Å flytte til et nytt sted og sette seg inn i et nytt språk og samfunn, kan være utfordrende og ta tid. Vi ønsker å bidra til at denne prosessen oppleves litt enklere. Spesielt trengs det gode integreringstiltak rettet mot utdanning og arbeid. Her kan studenter være med å bidra! 

I dagens flerkulturelle og stadig mer globaliserte samfunn er det viktig å kunne forstå og sette seg inn i andres livssyn, kultur og tenkemåter. Som frivillig i Norsk Start Oslo får du mulighet til å lære masse nytt og spennende i møte med mennesker fra hele verden samtidig som du gjør noe bra for andre.

Gruppebilde_H21.jpg

Hva innebærer det å være frivillig? 

Å være frivillig i Norsk Start Oslo krever ingen forkunnskaper og du deltar etter det som passer deg og din timeplan. 

Som frivillig bidrar du som språkguide på vår språkkafé på tirsdager kl. 17-18:30. Her snakker du med en deltager som ønsker å øve på norsk eller engelsk og hjelper vedkommende med å føre en lettbeint samtale. Hovedformålet er å fremme økt inkludering til samfunnsliv gjennom språklæring og gode menneskemøter. 

 

I tillegg kan du bli med på andre sosiale sammenkomster gjennom semesteret som sportsaktivitet, bowling, klatring, spillkveld, vandrende språkkafé, matkveld, CV-kurs etc. Arrangementene er gratis. 

 

Vi har også egne samlinger for våre frivillige som frivilligfest, quiz, hyttetur, kurs i interkulturell kommunikasjon slik at vi frivillige også kan bli kjent med hverandre. 

Frivillige som har 80% oppmøte på språkkaféen gjennom hele semesteret kan få attest. Vi vet at dette har spilt positivt inn i jobbsøking for tidligere frivillige. 

1E409FB0-C4EB-4FF3-B72E-D57CE4C8FEA5.jpeg

Mer om frivilligrollen på språkkafé

På språkkaféen deles deltagere og frivillige inn i par eller i grupper på fire etter deltakers språknivå (A1-B2). Det er opp til hvert enkelt par eller gruppe å bestemme hva man ønsker å snakke om. Noen deltagere vil løse oppgaver, mens andre vil spille spill eller få hjelp med lekser. De fleste vil bare snakke løst og fast og bli kjent mens de øver på norsk eller engelsk. Som frivillig tar man initiativ til å holde samtalen i gang og sørge for at alle får snakke og komme til orde, samt hjelper samtalepartner(e) med språket så langt det lar seg gjøre.

 

Mange deltagere opplyser at det er vanskelig å komme i kontakt med norsktalende og at møter som språkkafé så å si er den eneste norsktreningen de får utenfor skole og jobb. Det er derfor mer enn nok å kunne norsk eller engelsk flytende for å være frivillig. 

 

Vi forsøker å rullere på samtalepartnere mellom hver språkkafé slik at man ikke snakker med samme person. Deltagerne som kommer er voksne i alle aldre og fra mange forskjellige land. Før var språkkaféen kun for personer med fluktbakgrunn, men vi har for tiden åpnet språkkaféen for alle innvandrere. 

Språknivå: 

A1 - nybegynner

A2 - litt øvet 

B1 - mellomnivå 

B2 - høyere mellomnivå 

Hvem kan bli frivillig? 

Alle som er student på en høyere utdanningsinstitusjon i Oslo kan bli frivillig hos oss. Er du akkurat ferdig med studier eller tar en pause, er du selvfølgelig også hjertelig velkommen til å bli med. Vi ser etter deg som er nysgjerrig på mennesker og har et engasjement for integrering og inkludering av flyktninger og andre innvandrere. 

Det er viktig for oss å ha en fast frivilligbase med noenlunde fast oppmøte for å sikre kontinuitet og at vi blir en god gjeng med kjente fjes. Derfor setter vi pris på at frivillige møter jevnlig på språkkafé, samt ønsker å være med på andre aktiviteter. Samtidig vet vi at mange har en travel hverdag, og vi tar selvfølgelig i mot det man har av kapasitet.

Hvordan bli frivillig? 

Hvis dette hørtes ut som noe du vil bli med på, sender du bare en melding til oss på facebook Norsk Start Oslo, eller en e-post til norskstartoslo@gmail.com. Vi tar kontakt med deg så fort vi kan. 

Norskstart_logo_WEB.png
bottom of page