top of page
NorskStartOBanner.png

Aktiviteter i Norsk Start Oslo
 

Språkkafé

Språkkafé arrangeres hver tirsdag kl. 17-18:30 på Pilestredet 52, OsloMet. Her skravler vi, løser oppgaver i språkhefter, spiller spill, drikker kaffe og spiser snacks. Språkkaféen skal være et lavterskel-tilbud og sosial møteplass for personer med flukbakgrunn (flyktninger, asylsøkere, papirløse) og studenter i Oslo.

 

For tiden er vi så heldige å ha mange frivillige som kan bidra med norsk- eller engelsktrening. Vi har derfor åpnet språkkaféen for alle innvandrere som ønsker å øve på å snakke norsk eller engelsk. 

Hver uke har vi nye språkhefter på A1-B2-nivå på både engelsk og norsk. Språkheftene lages av vår samarbeidspartner Akademisk Dugnad og er god trening for deg som ønsker å ta nasjonale språktester som Bergenstest, Norskprøve, IELTS og TOEFL. 

På språkkafé deles deltakere og frivillige (norsk/engelsktalende studenter) inn i par eller grupper på fire etter språknivå. Hvert par eller hver gruppe bestemmer selv hva de ønsker å snakke om og om man vil gjøre oppgaver i språkheftet eller ikke. 

Lett servering av kaffe/te, frukt og kjeks. Husk å ta med egen kopp for å spare miljøet! 

Hvem kan delta? 

  • Alle personer med innvandrerbakgrunn som er bosatt i Norge og som ønsker norsk eller engelsk språktrening. 

  • Alle norsktalende eller engelsktalende studenter som ønsker å bidra til viktig integreringsarbeid. 

Språkkafeen er gratis og du trenger ikke melde deg på. Det er bare å møte opp på Pilestredet 52, OsloMet. 

Lurer du på noe? Kontakt oss via ​Facebook eller e-post

Grunnet Covid-19 kan det skje endringer. Vi passer på å overholde smittevernregler etter nasjonale/lokale standarder. Vi bruker Studenthallen på OsloMet som er et stort lokale med god plass til å holde avstand. Hvis det ikke går an å møtes fysisk, vil språkkaféen bli digital på Zoom. 

Andre sosiale arrangementer

Vi arrangerer også andre sosiale sammenkomster gjennom semesteret. Arrangementene varierer fra semester til semester. Tidligere har vi blant annet vært på bowling og spist middag, dratt i klatreparken, hatt malekveld, musemsbesøk, bålkveld og vinteraktivitetsdag. 

Vi forsøker også å ha et fokus på arbeidsliv og utdanning. Hvert semester har vi en kveld med CV- og jobbsøkerkurs. I slutten av mars arrangerer vi vår såkalte «Studiesmak»  hvor deltakere kan snakke med studenter fra ulike studieretninger. 

Disse arrangementene er først og fremst åpne for våre frivillige og personer med fluktbakgrunn (flyktninger, asylsøkere og papirløse). Arrangementene er gratis. Påmelding kan være nødvendig. Følg med på Facebook for oppdateringer på kommende arrangementer. 

Hovedformålet med alle våre arrangementer er å fremme tilhørighet og økt inkludering og deltagelse i arbeids- og samfunnsliv.

Norskstart_logo_WEB.png
bottom of page