top of page
NorskStartOBanner.png

Styret i Norsk Start Oslo
 

Norsk Start Oslo driftes av et styret bestående av studenter som arbeider frivillig med å planlegge og gjennomføre aktiviteter. Å ha et styreverv innebærer ansvar, tid og stå-på-vilje. Til gjengjeld får man unik erfaring med organisasjonslivet og frivillig arbeid, i tillegg til at man blir kjent med mange herlige mennesker. Styremedlemmer velges i slutten av hvert semester (mai/november) på allmøtet. 

Styret høstsemesteret 2022

frida_edited.jpg

Frida Njålsson

Leder

E-post: fridavidarr00@hotmail.com

Studerer: Sosialantropologi (master), UiO

Baksiden av en gruppe frivillige

Yegane Samimi

Språkkaféansvarlig

E-post

Studerer: 

simonb

Simon Bastrup

Frivilligkoordinator

E-post: simonba95@yahoo.no

Studerer: Tverrfaglig helseforskning (master), UiO

Baksiden av en gruppe frivillige

Ledig

Språkkaféansvarlig

E-post: 

Studerer:

marwa

Marwa Nader

Økonomiansvarlig

E-post: marwanadera@gmail.com

Studerer: Utviklingsstudier

(bachelor), UiO

IdaH_edited_edited.jpg

Ida Marlene Henriksen

PR-ansvarlig

E-post: idamar.henriksen@gmail.com

Studerer: Statsvitenskap (master), UiO

Baksiden av en gruppe frivillige

Maja Lukaszuk

Prosjektansvarlig Sammen

E-post: 

Studerer: 

SimonÅ_edited.jpg

Simon B. Ågren

Tur- og sportsansvarlig

E-post: s364917@oslomet.no

Studerer: Utviklingsstudier

(bachelor), OsloMet

Styrets ansvarsfordeling

Styrets ansvarsfordeling er retningslinjer for arbeidsfordeling, men vi verdsetter fleksibilitet og flytende overganger av arbeidsoppgaver. Styrets arbeidsprosess skal være preget av samarbeid. Ved behov bistår/avlaster i første omgang leder eller nestleder med arbeidsoppgaver, og deretter andre styremedlemmer. Det forventes at alle styremedlemmer kommer på språkkaféen og hjelper til med å gjøre i stand og rydde. 

Leder har det overordnede ansvaret for den daglige driften, innkaller og holder styremøter, følger opp styremedlemmer, motiverer og delegerer oppgaver. Det er leders oppgave å ha oversikt over alt som skal gjøres, sørge for god kommunikasjon og koordinering blant styremedlemmene, lede foreningen på rett vei og planlegge langsiktig. Leder bistår spesielt frivilligkoordinator med rekruttering av nye frivillige, og økonomiansvarlig med å skrive søknader til relevante tilskuddsordninger. I tillegg er det leders ansvar å sørge for god informasjonsflyt til frivillige og samarbeidspartnere. 

Nestleder bistår leder og avlaster de andre styremedlemmene ved behov. Jobber tett på leder for kompetanseoverføring og forberedelse på eventuell overtagelse av lederverv. 

Frivilligkoordinator har ansvar for å rekruttere og følge opp frivillige og sørge for at alle føler seg velkomne og har det bra i foreningen. Det er frivilligkoordinators oppgave å planlegge og gjennomføre sosiale samlinger for frivillige for å skape et trivelig miljø i foreningen. I tillegg har frivilligkoordinator ansvar for studenter fra VID vitenskapelige høgskole som har praksis i foreningen på vårsemesteret. 

Økonomiansvarlig har ansvar og oversikt over foreningens økonomi. Mer spesifikt innebærer dette å ha ansvar for kort- og konto, betale regninger, føre regnskap og lage budsjett på en oversiktlig måte, søke om økonomiske midler og ha oversikt over søknadsfrister. Sørge for å ha god dialog med de andre styremedlemmene og at arrangementer gjennomføres på en økonomisk forsvarlig måte. 

Språkkaféansvarlig har ansvar for planlegging og gjennomføring av ukentlig språkkafé. Det innebærer å handle inn til språkkafé, gjør klart lokalet, delegere oppgaver til «hjelpere» og sørge for at alt blir ryddet etterpå. Under språkkaféen er det språkkaféansvarlig sin oppgave å fordele deltagere og frivillige på ulike bord etter språknivå, og sørger for å være tilgjengelig hvis noe skulle dukke opp. I tillegg har språkkaféansvarlig ansvar for å holde kontakt med Akademisk Dugnad angående oppgavehefter og tilbakemeldinger av disse. Det er gjerne to personer som har dette vervet. 

Prosjektansvarlig har ansvar for planlegging og gjennomføring av arrangementer for både deltagere og frivillige som ikke er språkkafé eller sportsaktivitet/vandrende språkkafé. Hvis det er frivillige som ønsker å være med i prosjektkomité, har prosjektansvarlig ansvar for å lede komiteen og delegere oppgaver ved behov. 

PR-ansvarlig har ansvar for å promotere foreningen og arrangementer på SoMe-kanaler, utforme grafisk materiell og annet PR-materiell for rekruttering av frivillige og deltagere. Har ansvar for rekrutteringsperioden i samarbeid med leder og frivilligkoordinator og tar inititativ og hjelper til med å nå ut til studenter. 

Tur- og sportsansvarlig har ansvar for planlegging og gjennomføring av sportsaktivitet eller vandrende språkkafé på torsdager. Vedkommende styrer selv hvor mange arrangementer som skal gjennomføres og hva de skal inneholde innenfor de økonomiske rammene som er satt. Lager en semesterplan før semesterstart, samt arrangement på FB og sørger for tilstrekkelig og oppdatert informasjon.

Norskstart_logo_WEB.png

bottom of page